2009/04/30

Primero de Mayo

El Primero de Mayo ha sido históricamente una fecha proclive a la reivindicación obrera, a la exigencia de derechos sociales, a la denuncia de los abusos del sistema capitalista. La izquierda planetaria, toda ella, desde la socialdemocracia más tibia hasta el anarquismo, pasando por las diversas familias socialistas, comunistas y marxistas-leninistas, ha salido este día a la calle a expresar la dignidad obrera y a proclamar conceptos como el internacionalismo proletario, que hoy en día se antojan un tanto demodés.

En Euskal Herria no somos ajenos a todo esto. Es más, tradicionalmente la asistencia a las movilizaciones ha sido cuantitativamente superior a la de otros lugares cercanos. Sin embargo, como ocurre con el Aberri Eguna, en los ultimos años se ha ido produciendo un adelgazamiento de las movilizaciones. La tendencia puede aumentar tratándose de un viernes, lo que convierte a la fecha en una oportunidad envidiable para construir un largo fin de semana de asueto.

Esa es la realidad y ante ella no valen lamentaciones. Las organizaciones sindicales, los colectivos sociales, los partidos de izquierda, deben ser muy conscientes del estado de la cuestión. Pero eso no basta. Hay que conseguir que esa tendencia desmovilizadora cambie, que la clase trabajadora. en su más amplio sentido, es decir, todos aquellos que trabajan por cuenta ajena e incluso muchos [falsos] autónomos, se animen a movilizarse en defensa de sus derechos.

La crisis económica provocada por la desregulaciçón financiera y el afán depredador del capitalismo neoliberal crea un escenario idóneo para la reacción social. Con el paro creciente, los apuros para terminar el mes en tantas familias, los expedientes de regulacion en numerosas empresas, los despidos injustificados, las amenazas a las pensiones, el probable aumento de la edad de jubilación, en fin, la nueva oleada de reaccionarismo empresarial, se hace más necesaria que nunca esa reacción de la izquierda.

A la defensiva desde la caída del muro, confundida con iniciativas antiglobalización que se han venido a convertir en poses progresistas sin un claro programa anticapitalista, las izquierdas necesitan un rearme ideológico que las haga salir del marasmo actual. La defensa de lo público ante lo privado, de las conquistas obtenidas mediante la lucha en el siglo XX, la pérdida de complejos a la hora de definir al capitalismo como un sistema injusto y alienante, son algunos de los puntos a tratar. Son planteamientos con los que la gran mayoría de gentes de izquierdas nos podemos sentir identificados.

En este Primero de Mayo volverá a imperar la división sindical, pero no hay que rasgarse las vestiduras por ello. Esa división existe tambièn el resto del año y tan sólo la convocatoria de una huelga general para el día 21 por parte de la mayoría sindical parece haber roto una lanza por un mayor grado de unidad de acción sindical. Estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en ese terreno, mientras recordamos lo que afirmaba aquella estrofa de la Internacional, "el mundo ha de cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser". Pues eso.

2009/04/27

Espainia portugaldartu

Apeta halabeharrezkoak hartaratuta, Bergaminen aforismo batekin behaztopa egin dut, Espainia portugaldartzeari buruz diharduenarekin, hain zuzen ere, Krabelinen Iraultzaren, Zeca Afonsoren Grândola-ren, Oteloren eta koronelen, eta herri alai eta bateratu haren 35. urteurrenaren bezperan. Iraultza hark ia mundu erdiaren oniritzia bereganatu zuen, baita Euskal Herriarena ere, eta Madrildik Lisboara aldarazi zigun begirada zenbaitzuoi, Espainiaren menderakuntza deabruzkoari izkina egiteko gai izan den Penintsulako nazio bakarretik irakaspenen bat ikasteko asmoz.

Estaturik gabeko nazioek ispiluak sortu ohi dituzte non begiratu izateko. Gure arbaso prestuetako batzuek amultsuki begiratu zieten Bolivarren Venezuelari eta Martiren Kubari, eta, hurrengo, De Varelaren Irlandari, Brumedianen Aljeriari, Fidelen Kubari. Azkenaldian, berriz, Europako ekialdeari begiratu diogu, herrialde baltikoei, Kosovori, eta Eskoziari eta Flandriari. Harrigarria bada ere, gutxik jarri dute mahai gainean Portugalgo adibidea. Hainbat bataila eta liskarretan zaildutako nazioa da, ekialdeko auzo betierekoak behin eta birritan konkistaturikoa, eta XXI. mendean independentzia erabatekoz agertzeko gai izan dena, ekonomia beregain eta kultura inbidiagarri eta guzti.

Camoensen eta Pessoaren aberria, Amaliarena eta Madredeusena, duintasunez dabil nazioarteko jokalekuan, antzinako konplexurik gabe, hizkuntza bizi eta etengabe goraka doana duela lagun, munduari erakutsiz ez dela zertan handi izan ez dozenaka milioi biztanle eduki, nortasun berezi eta ezaugarri bat gordetzeko. Errepublika demokratiko bat du, argi eta itzalekin, nonahikoa bezalakoa, baina etengabe aurrera doana, inolako interferentzia zarzuelazalerik gabe.

Honela zioen Bergaminek bere aforismoan: «Beharbada portugaldartu egin beharko lukete Espainia, batasun benetakoa ematearren. Batasuna, eta ez bakantasuna. Nazioko herri guztien batasuna, haren erraietatik beretik sorturikoena. Bere buruaren penintsula kontzientzia». Horretatik ondorioztatu dut idazle madrildar hark, gure herrialdean erbesteratua izaki, nazio iberiarren konfederazio moduko bat aipatu nahi izan zuela, eta, hartan, «berari zegokiona» eman beharko litzaiokeela «Portugali: Galizia, Salamanca, Extremadura eta Andaluziaren zati bat». Bergaminek eraikitako «erbi» ideia hartaz harago, baina, gaur egun oraindik ere konpontzeke dago sarritan «Espainiako arazoa» ere: alegia, lurraldeak bakantzearen desegokitasuna, printze-printzesen arteko ezkontzak, aita santuen arteko konpon-egiteak eta han-hemengo gerrak oinarri hartuta, eta ez, inondik inora ere, Europa mendebaldeko mutur horretako herri eta nazio guztiek duten subiranotasun borondatea kontuan izanda.

Urrutirago jo beharrik gabe, joan den astelehenean, Espainiako telebista programa batean, ikus-entzuleak politikari katalan bati galdezka aritu zitzaizkion, eta Lleidako auzokide batek barkamena eskatu zuen bien hizkuntzan mintzatu zitzaiolako, hau da, bere ama hizkuntzan aritzeagatik, eta gaztelaniaz hitz egiten hasi zitzaion. Bitxikeria txiki horrek ezin hobeto adierazten du babesgabetasun betierekoan daudela Madrilgo metropoliaren ingurumarietako herriak. Gobernuko presidenteak lau hizkuntza ofizialetatik hiru ez jakitetik datorkie halako babesgabetasuna, eta horrek nahiko arrazoi izan beharko luke kargu horretan jarduteko bateraezintasuna egozteko hari. Hala, babesgabetasuna salatu dute egun hauetan, Kultura Ministerioak bere webgunean jarri duen aldaera euskaldun(?) lotsagarriaren harira, zeina orain donostiar batek gobernatzen baitu.

Madrilgoak ez dira gauza norbere hizkuntza, hain ezaugarri berezkoa, errespetatzeko, eta, beraz, nekez errespeta litzakete bestelako eskubideak. Aldeen aitorpen erabatekorik egin ezean, alegia, Espainia ez dela nazio bat, baizik eta Puerta del Soleko aginpideari men egiten dion herri andana bat dela onartu ezean, ez dizkiete ateak zabalduko luzerako konponbideei. Zoritxarrez, Machadoren eta Bergaminen miresle garenok, eta Velazquezekin eta Goyarekin gozatzen garenok, independentziaren bidetik jo besterik ez dugu aukeran. Hain zuzen ere, portugaldarrek 1385ean Aljubarrotako Guduan ekindako bide beretik, sigi-saga berberetatik zehar, gaur ospakizun duten errepublika egunera iristeraino.

Portugaldarrak, beren kabuz, inork lagundu barik, Espainiako zapalkuntzaz libratu ziren lehenik, monarkiatik bigarrenik, eta, hirugarrenik, Oliveira Salazarren diktaduratik, joan den mendean izandakoetatik gorrotagarrienetik. Batzuek esango dute Portugal sozialistaren ametsa, egun bozkariozko eta itxaropentsu haietan zenbaitek partekatu genuen hura, hutsegiteak eta liskarrak zirela bitarteko aienatu zela, eta halaxe izan zen. Baina etorkizunean edozer gerta lekioke historiaren joanean bere nortasunari inolako mozorrorik eta edergarririk gabe eutsi ahal izan dion herri bati. Eta inork ez dezala zalantzan jar, aurrerantzean ere herri bat izango dela agintari, kanta portuges batek dioenez: é quem mais ordena.

["Berria", 2009-04-25]

2009/04/25

Grândola, vila morena

Portugalizar España

La caprichosa casualidad ha dictado que me tope con un aforismo de Bergamín, en el que se habla de portugalizar España, justo en vísperas del 35 aniversario de la revolución de los claveles, aquel inolvidable 25 de abril de la Grândola de Zeca Afonso, de Otelo y los coroneles y del pueblo alegre y unido. Una revolución que despertó simpatías en medio mundo, incluido Euskal Herria, y que a algunos nos hizo girar la vista desde Madrid a Lisboa, para intentar aprender alguna lección de la única nación peninsular que ha sido capaz de zafarse del endemoniado dominio español.

Las naciones sin estado como la nuestra suelen tener la costumbre de construir espejos en los que mirarse. Algunos de nuestros ilustres antecesores guardaron simpatía por la Venezuela de Bolíbar y la Cuba de Martí, luego vino la Irlanda de De Varela, la Argelia de Bumedian, la Cuba de Fidel, en fin, hasta el Vietnam de Ho Chi Minh sirvió un tiempo de modelo. Ultimamente se ha mirado al Este europeo, a los países bálticos, a Kosovo, anteayer a Escocia o Flandes. Curiosamente, pocos han sido los que han puesto sobre la mesa el ejemplo portugués. Una nación forjada en batallas y disputas, conquistada y reconquistada por su eterno vecino oriental, y capaz de asomarse al siglo XXI disfrutando de una independencia absoluta, una economía suficiente y una cultura envidiable.

La patria de Camoens y Pessoa, de Amalia y Madredeus, surca el escenario internacional con dignidad, liberada de antiguos complejos, con una lengua viva y en auge permanente, mostrando al mundo que no hace falta ser grande ni tener decenas de millones de habitantes para mantener un ser propio y diferenciado. Una república democrática, con sus luces y sus sombras, como en todos los sitios, pero progresando sin interferencias zarzueleras.

Decía Bergamín en su aforismo que «tal vez habría que portugalizar España para darle su unión verdadera. Unión que no unidad. Unión de todos los pueblos nacionales, nacidos de su viva entraña. Conciencia peninsular de sí misma». Deduzco que el escritor madrileño, exiliado en nuestro país, quiso referirse a alguna especie de confederación de naciones ibéricas, en la que habría de darse a «Portugal lo suyo: Galicia, Salamanca, Extremadura, y una parte de Andalucía». Más allá de la lectura concreta de la idea liebre de Bergamín, a día de hoy permanece sin resolver el tantas veces denominado “problema de España”, es decir, la inconveniente unicidad de unos territorios, creada en base a matrimonios entre princípes, componendas papales y guerras varias, y en ningún caso en la voluntad soberana de los pueblos y naciones que coinciden en este extremo occidental de Europa.

Sin ir más lejos, el pasado lunes, en un programa televisivo español, al ser interrogado por el público un político catalán, un convecino leridano pidió perdón por dirigirse a él en la lengua de ambos, por un hecho tan natural como expresarse en su idioma materno, y se pasó automáticamente al castellano. La pequeña anécdota ilustra la situación de desvalimiento perpetuo que sufren los pueblos periféricos a la metrópoli madrileña. Un desvalimiento sobrevenido porque el presidente del Gobierno desconoce tres de las cuatro lenguas oficiales, lo que debiera ser causa forzosa de incompatibilidad para ejercer el cargo. Un desvalimiento denunciado estos días a cuenta de la indecente versión ¿euskaldun? de la página web del Ministerio de Cultura, por cierto, dirigido ahora por un donostiarra y hasta ayer mismo por un gallegoparlante.

Cuando desde Madrid son incapaces de respetar algo tan íntimo y personal como la lengua propia, es imposible que se respeten otros derechos. Mientras no exista un reconocimiento indubitable de las partes, es decir, de que España no es una nación sino una amalgama de pueblos sometidos a obediencia desde la Puerta del Sol, no se abrirán las puertas a soluciones duraderas de convivencia, de vecindad respetuosa y enriquecedora. Lamentablemente, a los vascos que admiramos a Machado y Bergamín, que disfrutamos con Velázquez y Goya, tan sólo se nos deja coger el camino de la independencia. Precisamente el camino que emprendieron los portugueses en Aljubarrota en 1385, con sus zigzag incluidos, y que les ha traído hasta la república que celebran hoy.

Los portugueses, ellos solos, sin ayudas ajenas, supieron desprenderse de la presión española primero, de la monarquía después y, en tercer lugar, de una de las más largas y odiosas dictaduras del pasado siglo, la de Oliveira Salazar. Algunos dirán que el sueño de una Portugal socialista, que algunos compartimos en aquellos días de júbilo y esperanza, se esfumó por errores y disputas, y así fue. Pero todo puede ser posible en el futuro para un pueblo que ha demostrado a lo largo de su historia un rabioso empeño por ser él mismo, sin máscaras ni afeites. Y que nadie dude que en lo sucesivo, como en la canción, seguirá siendo el pueblo “é quem mais ordena”.


Espainia portugaldartu - ["Berria", 2009-04-25]
Portugalizar España - ["Gara", 2009-04-26]
Grândola, vila morena - Zeca Afonso

2009/04/21

Amanece, que no es poco

Supuesto proyecto de El Corte Inglés para Donostia. Foto skyscrapercity

Pasados ya cincuenta días (¡50!) desde la histórica victoria de Patxi López en las elecciones autonómicas de la CAPV, la verdad es que apenas si ha cambiado nada en esta parte del país. Es más, ni tan siquiera en las otras dos partes en las que estamos condenados a seguir viviendo, fragmentados hasta la eternidad. Ya lo dijo Juan José Ibarretxe, el dos de marzo amanecerá, como todos los días. Efectivamente, amaneció, que no es poco.

Puede que en estos días se haya dado un leve amejoramiento del tiempo meteorológico, bastante imperceptible por otra parte, pero algo es algo. Además, la presidencia de la cámara de Gasteiz sigue en manos de una mujer, Arantza Quiroga, un dato importante, y además del Opus Dei, con lo que se mantiene un representante de la obra en el parlamento, salvando así la obligada ausencia por pinchazo de Rafa Larreina.

Como no tenemos hilo directo con el gabinete de crisis de López, desconocemos si finalmente Rodolfo Ares se va a hacer cargo de la Ertzaintza o Policía Autónoma Vasca. Lo que sí podemos descartar, tras consultar a fuentes de toda solvencia, es que Ramón Jauregui vaya a ser consejero de Trabajo, ya que se irá a trabajar, es un decir, a Estrasburgo, mientras Angel Gabilondo Pujol tampoco asumirá la cartera de Educación, al preferir un ministerio en Madrid, que para eso nació en San Sebastián-Donostia. No se descarta que su hermano Iñaki pueda ser el próximo hombre fuerte de EiTB, pero no me hagan mucho caso, que seguro que es otra maldad difundida por Jose Mari Calleja, aspirante a liderar de nuevo el Teleberri. ¡Qué tiempos!

Y siguiendo con EiTB, aunque se da por seguro que el mapa del tiempo se limitará a la CAPV, con sendos agujeros negros en el Condado de Treviño (Burgos) y Villaverde de Trucíos (Cantabria), los últimos rumores apuntan a un mapa transfronterizo que venga a dar la información completa de España y Francia, con una leve mancha gris para la marca vasco-pirenaica. Así quedará contento hasta Josu Jon Imaz, habitual teleespectador de BBC News.

Otro de los cambios importantes que se puede producir afecta a los programas culturales de la casa. Alvaro Bermejo se haría cargo del espacio de libros y comics, en sustitución de Hasier Etxeberria, que está ya requetevisto. Por supuesto que Alvaro introduciría algunos pequeños cambios, empezando por el título del programa. Sautrela se convertiría en Vagatelas. Se habla de que la edición castellana del último libro de Bernardo Atxaga, Siete casas en Francia, será reseñada en la sección de varios, junto a la Anatomía de un instante de Javier Cercas y la reedición en bolsillo de La familia de Pascual Duarte del inmortal Cela.

¿Será cierto el rumor de que la flota de la Ertzaintza pasará a ser suministrada por Citroën de Vigo en vez de Volkswagen? No lo sé, es muy díficil asegurarlo a estas alturas, pero todo se andará. Otro sí, me comentan que uno de los proyectos urgentes que piensa impulsar el nuevo gabinete constitucionalista es la implantación de El Corte Inglés en Donostia-San Sebastián, una vieja aspiración de Odón Elorza que siempre había encontrado oposición en la coalición PNV-Eroski.

En cuanto a carreteras, se pronostica una aceleración general de los proyectos ya aprobados, incremento de otros nuevos e instauración de peajes por doquier. Parece ser que la intención de López es tener contento al lobby del cemento amasado por el PNV y atraerlo a sus filas con obras y más obras. Y es que hay que aprovechar estos cuatro años para trabajar en red y crear una buena base de clientes satisfechos con la gestión de Lakua.

¿Y para Osakidetza, quién suena? A mí me consta que ha habido una oferta seria a Iñaki Azkuna, un gestor contrastado, que podría volver por sus fueros. Sin embargo ha debido decir que no, que en todo caso estaría dispuesto a ir en las municipales para alcalde...de Madrid, cara a cara con Gallardón. Duelo bajo el sol.

En definitiva, que esperaremos al cinco de mayo para comprobar de qué va el cambio de Patxi López y Antonio Basagoiti. Nos tememos lo peor, pero algún día de estos tomamos la iniciativa y le damos la vuelta a este esperpento.

2009/04/12

Un Aberri Eguna más


En estos últimos años, la celebración del Aberri Eguna se está convirtiendo en la mejor prueba del estancamiento de las fuerzas soberanistas y/o independentistas que trabajan en nuestro país. Más allá de la división existente entre ellas, que muestra las diferencias notables entre sus estrategias, parece evidente que se ha perdido energía abertzale. Da la sensación de que algunos de los actos programados responden a un estricto cumplimiento del deber, cuando el día de Aberri Eguna debería ser algo más que un cúmulo de marchas, mitines y comidas de hermandad.

Ni tan siquiera la tradicional costumbre de colocar ikurriñas en balcones y ventanas mantiene su vigor, sepultada por la desidia, el viaje de vacaciones o la falta de un mínimo nivel de compromiso. Da la impresión, y más tras las últimas elecciones autonómicas en la CAPV, de que existe un cierto acomplejamiento de los independentistas, tal vez temorosos de navegar contra corriente. Va a resultar que, como sigamos así, gritar el Gora Euskadi Askatuta de toda la vida o el más políticamente correcto Gora Euskal Herria Askatuta se va a convertir en una suerte de desafío antisistema. Porque una cosa es reconocer que nuestra patria es plural y que en ella convivimos Otegis y Basagoitis, Lópeces y Urkullus, Sanzes y Grenetes y otra muy distinta sentir pudor por expresar nuestro sentimiento nacional.

Como se suele decir siempre para evitar expresiones muy negativas, el de este año ha sido un Aberri Eguna de transición, es decir, falto de ímpetu, en el que el esfuerzo del Foro de Debate Nacional es la única nota positiva a destacar. Si los vascos somos incapaces de juntarnos siquiera un día al año para reivindicarnos como nación con derecho a su libertad, mal andamos. Se logró en los tiempos de la primera Udalbiltza, pero han pasado ya unos cuantos años de aquellas celebraciones.

Y lo peor de todo es que mientras los independentistas nos agotamos en disputas sobre estrategias políticas, negociaciones, actitudes ante la organización clandestina ETA y otras cuestiones adyacentes, los españolistas se unen, construyen pactos y acuerdos, se reparten cargos y avanzan en su estrategia aniquiladora. Nos encontramos en una situación de emergencia nacional, con una parte de la representación política ilegalizada, avanzando hacia atrás, pero da la impresión de que nadie se da cuenta de todo ello. Entretanto, el puente de Semana Santa, las excursiones a la nieve, la gastronomía y la preparación de las vacaciones estivales, amén del fútbol y otros deportes, concitan la atención de las inmensas mayorías.

No quisiera pecar de agorero, pero el realismo me inclina más al pesimismo que a otra cosa. Esperemos que en las próximas semanas se produzcan noticias alentadoras, que nunca se deben descartar, pero a día de hoy y visto el panorama general del país, no queda mucho espacio para las alegrías.

AGIRIAK eta IRITZIAK:
Mugak eta zubiak - Amets Arzalluz - Nazio Eztabaida Gunearen agiria [naziogunea.org]
ETAren agiria Euskal Herriari - ETA [gara.net]
Abertzaletasun bilgunea, abiapuntu - Aralar [aralar.net]
Udalbideren adierazpena - Udalbide [berria.info]
ELAren Nazio batzordearen ebazpena - ELA [ela-sindikatua.org]
Una visión crítica - Eugenio Etxebeste Arizkuren [gara.net]
Euskadi, nuestra única patria - EAJ-PNV [eaj-pnv.eu]
Aberri Eguna, Nazioaren jai kolektiboa - Tasio Erkizia [gara.net]

2009/04/06

Avanzar hacia atrás

Arantza Quiroga felicitada por Patxi López.

Vienen tiempos de "cambio", lo que debe traducirse, en líneas generales, por un empeoramiento de la situación. El entente PSOE-PP no va a traer ninguna bonanza, salvo la que después de casi 30 años de monopolio en el poder (compartido a veces con el propio PSOE, EA o EB) el PNV deje las moquetas y vuelva a pisar la calle, lo que no deja de ser una gran noticia, buena o mala, según quién la mire.

La derrota del nacionalismo tibio de Sabin Etxea, porque abandonar Ajuria Enea es una derrota, deja en evidencia las debilidades intrínsecas de un proyecto político basado en la ocupación de espacios de poder. No le han dedicado esfuerzos a tejer redes, alianzas, cooperaciones y otras herramientas que sirvan de sostén a una estrategia de calado, más importante aún en tiempos de desalojo de ese poder y de trabajo en la oposición.

Además, el férreo control que han realizado de EiTB, un conglomerado mediático al que sí han dedicado esfuerzos e ingentes cantidades de dinero público, les ha llevado a no atender suficientemente la red de medios no públicos, y especialmente la necesidad de un gran diario nacional que crease opinión, su opinión evidentemente, pero en general una opinión de país con derecho a decidir. El Grupo Noticias, muy a última hora, es una especie de remedo de ese proyecto que en sus inicios parecía ser Deia, pero que nunca llegó a cumplir las expectativas. Ahora, cuando los peones del PSOE-PP se acomoden en EiTB, el PNV sentirá con amargura no haberle dedicado más tiempo a la prensa, a la radio o a la construcción de una emisora de televisión privada de carácter nacional. Me da la impresión de que a partir de ahora va a llegar tarde a todos los sitios.

Es de prever que, debido a su peso parlamentario en Gasteiz, el PNV mantendrá su presencia en entrevistas y tertulias casi intacto. Por ahí no va a tener problemas, pero la línea editorial e informativa de los medios del grupo EiTB va a cambiar hacia la órbita constitucionalista. Veremos hasta que extremos se atreven a llegar. Tal vez no cometan demasiados disparates, pero lo que está claro es que las opiniones de la izquierda independentista van a desaparecer en la práctica, salvo Aralar, que podrá tener una mínima presencia.

La hegemonía de los medios "constitucionalistas", es decir, de obediencia hispana, en nuestro país, va a ponerse al servicio del nuevo Gobierno de Patxi López. El grupo Vocento, con El Correo y El Diario Vasco, más sus emisoras de Punto Radio y sus televisiones locales, así como Diario de Navarra, la cadena Ser, Radio Nacional, El País, El Mundo, la COPE, Onda Cero, etcétera, van a servir de altavoz a todo lo que haga bien el Gobierno, intentando quitar importancia y disimular sus errores. En terreno de nadie, intentando dar cauce a la oposición a ese Gobierno quedarán Loyola Media, algunas emisoras locales y alternativas y poco más. Así como los diarios Gara y Berria. El desequilibrio es brutal y la labor diaria de ese conglomerado de medios hispanos más una EiTB gubernamental puede dar sus frutos dentro de unos años, a poco que el PSOE sepa hacer las cosas medianamente bien y no cometa demasiadas torpezas.

La teoría de que el Gobierno de Patxi López se va a derretir como un azucarillo no tiene demasiado sostén. Es más, ahí están Confebask, UGT y CCOO, que no van a dudar en darle un amplio margen de confianza. Los primeros porque les interesa llevarse bien con el Gobierno y los sindicatos por afinidades ideológicas evidentes. Quedárá, eso sí, la labor sindical de ELA y LAB, que ya han puesto fecha a una huelga general contra la crisis. Será la única oposición social de amplio espectro con la que se va a encontrar el Gabinete, porque dudo mucho de que el PNV se lance a la calle y la izquierda independentista tiene suficiente tarea en casa como para ponerse a hacerle el trabajo sucio en la calle a Sabin Etxea.

El "cambio" ya está aquí. Quién todavía no se lo crea puede ir restregándose los ojos antes de que Patxi López pise la moqueta de Ajuria Enea. Y quienes siempre ven la botella medio llena e insisten en que el avance del pueblo vasco es imparable, que se lo vayan mirando, que igual resulta que, convertidos en cangrejo, acabemos por envidiar al caracol.

BESTE IRITZIAK:
El españolismo ampliará con EiTB su predominio mediático - Iñaki Iriondo [gara]
Todos contra el PNV, ¿Por qué? - José Antonio del Moral [cybereuskadi]
Retos del soberanismo tras el 1-M - Jon Nikolas y otros [nabarralde]
Batzen - Imanol Murua Uria [Berria]
Lo oculto, presente - Biturie [arabatik]
Herederos del GAL y del franquismo al poder - Juan Mari Arregi [marigoogle.com]
Bases para el cambio democrático - PSOE-PP [ganbaratik]

2009/04/01

ComplicidadesDijo un tal Karl Marx que cuando la historia se repite lo hace en clave de farsa, o algo parecido. Por lo tanto, no se trata de repetir intentos que ya se hicieron, hace ahora diez años, más o menos. Si entonces no funcionaron es muy probable que ahora tampoco lo harían.

Ahora bien, eso no significa que no haya que aprender de lo andado y en esa tarea nos puede servir la experiencia denominada Lizarra-Garazi. En aquel intento fracasado jugaron un importante papel los sindicatos ELA y LAB con su unidad de acción. Una experiencia que rompía con años de enfrentamiento entre dos sensibilidades diferentes del abertzalismo, una que venía del sindicalismo cristiano y el PNV y otra que surgió en los aledaños de ETA.

Esa entente cordial en el ámbito sindical se pudo trasladar al político, y ahí nació el Acuerdo de Lizarra, básicamente nacionalista, pero en el que también participaron fuerzas no abertzales como Ezker Batua.

Viene todo esto a cuento de la convocatoria de Huelga General anuanciada por la mayoría sindical para el próximo 21 de mayo. Se trata de una movilización para denunciar los efectos de la crisis económica en el empleo, la multiplicación de expedientes en las empresas y el aumento del número de parados. No es una huelga política en el mal sentido de la palabra, sino que es estrictamente laboral. Cosa distinta es que a posteriori se realicen lecturas políticas de la misma, todas ellas legítimas.

Tras años de distanciamiento, para no ser crueles, las dos grandes centrales abertzales han unido fuerzas con un objetivo común. Sin menospreciar al resto de convocantes, a los que hay que respetar por su grado de representación en sus ámbitos de actuación respectivos, es indudable que el peso de la protesta recae sobre ELA y LAB. Un eje que, al calor de la protesta, puede suscitar nuevas complicidades entre las dos culturas sindicales, complicidades que puede servir para engrasar otras bisagras.

Aunque es pronto para realizar análisis más profundos, el apoyo de la izquierda abertzale y Aralar a la convocatoria de huelga puede ser una buena señal. Habrá que esperar el posicionamiento de EA y de otros agentes políticos del país, como Nafarroa Bai, para establecer nuevas conjeturas.

El aire que se respira en el movimiento abertzale es lo suficientemente gélido como para ponerse a voltear campanas. Alguien ha dicho recientemente que no se trata de sacar más conejos de la chistera, sino de trabajar con seriedad. Que nadie piense que esta nota sustenta la tesis de que la Huelga General es el primer paso de un nuevo Lizarra o algo parecido. Pero un obstáculo para ese objetivo unitario tampoco va a ser, eso seguro.