2009/07/28

"Bertce anhitz leccutan"“Badaquit halaber ecin heda naitequeyela euscarazco minçatce molde guztietara. Ceren anhitz moldez eta differentqui minçatcen baitira euscal herrian, Naffarroa garayan, Naffarroa beherean, Çuberoan, Lappurdin, Bizcayan, Guipuzcoan, Alaba-herrian eta bertce anhitz leccutan."
Pedro Agerre Azpilkueta "Axular"


La lehendakari en funciones, Isabel Celaá, se ha caído del caballo, a imagen y semejanza de Pablo de Tarso, y ha proclamado a los cuatro vientos que Euskal Herria existe, que es el país del euskera y que, por tanto, esa denominación, en su sentido cultural, se mantendrá en los libros de texto de los alumnos de la CAPV.

Habrá que tomar la noticia por buena. Por una vez los prejuicios políticos se dejan a un lado y se realiza un ejercicio de pragmatismo. Es evidente, además, que Euskal Herria no configura, hoy por hoy, ninguna entidad político-administrativa, ya que los vascos estamos administrados desde dos estados y desde al menos tres entidades, si dejamos a un lado los casos de Trebiño y Villaverde de Trucíos, dependientes administrativamente de la Junta de Castilla y León y del Gobierno de Cantabria, respectivamente.

Estamos pues ante el reconocimiento de una comunidad cultural y lingüística, pequeña pero tan digna como la comunidad lusoparlante o la hispanohablante. Portugal y Brasil son estados soberanos e independientes, pero comparten la lengua de Camoens. Así habría que decir, para no molestar a Sanz, que la CAPV y CFN son comunidades autónomas diferentes y separadas, que comparten el euskara, al igual que el departamente de Pirineos Atlánticos, ya que Iparralde ni tan siquiera se ha erigido en departamento dentro del estado francés.

En el momento que las autoridades de Iruñea asimilen esa circunstancia y despojen a la lengua vasca de cualquier connotación política, podrán dotarle de las ayudas a su desarrollo sin mayor dificultad. El euskara es tan de Nafarroa como de Bizkaia, y por lo tanto, sin complejos absurdos, debe gozar del mejor trato en cualquiera de los territorios de Euskal Herria.

Ahora bien, todo ese ejercicio de pragmatismo no debe impedir que quienes se sientan independentistas y favorables a la construcción de un estado nacional vasco, o un ente confederado, que lo mismo da en este caso, puedan continuar defendiéndolo con absoluta normalidad, como lo hacen desde siempre quienes entienden que el País Vasco es España y los vascos somos doblemente españoles, por vascos y por españoles.

Es más, como bien dice Axular en la frase de "Gero" que he entresacado al inicio del comentario, el euskara se hablaba en Euskal Herria y en otros muchos lugares «bertze anitz lekutan», en clara referencia a La Rioja, Aragón o Aquitania. Y así era en realidad, por lo que el concepto de Euskal Herria sería, lógicamente, más amplio que el conocido como Zazpiak Bat, las siete provincias de tantos escudos y banderas.

Y ahí quería concluir. Tras los cambios en el mapa del tiempo de ETB, vuelve a ser visible la idea de Wasconia, la de Krutwig sí, pero también la de Irujo y el Consejo Nacional de Londres. Una entidad que superaba ampliamente los límites de la Euskal Herria de Celaá y que representa, en el inconsciente colectivo vasco, los territorios perdidos tras siglos de minorizacion y de derrotas.

No vamos a compararlo con la tierra prometida de los judíos, ni con las praderas perdidas de los pieles rojas americanos, dios me libre. Tan sólo con el solar de los vascones. Un solar que tal vez no represente nada en la agenda de las reivindicaciones políticas inmediatas, pero que conforma para algunos de nosotros el imaginario colectivo de un pueblo que, pese a la dominación sufrida y a sus constantes guerras intestinas, sigue, mal que bien, existiendo en el suroeste de Europa, a ambos lados de los Pirineos y bañado por el golfo de Bizkaia o Gascuña.

2009/07/22

Probintziakeriak eta bestelako xelebrekeriak

Gaitz askok erasaten diote gure herrialdeari; horietako bat da, ez arinenetakoa, probintziakeriarako joerarena, oro har, edonolako erakundek, kolektibok eta futbol taldek ere ageri ohi dutena. Joera hori enbata oldarkor, edo liskar iturri izan daiteke batzuetan, eta, behin baino gehiagotan, denbora eta ahalegin oro alferrik galtzeko modu setatia. Herrialde txiki samarra da gurea, baina aniztasun eta pluraltasun handikoa, iritzi, bizimodu, paisaia eta gizabanako aldetik. Alde batera utzita tokian tokiko bereizgarriak -hizkuntzari dagozkionak barne, gure ondarearen aberasgarri baitira-, horra hor beste arrazoi bat ahalegin berezia egiteko, elkartzen eta batzen -eta ez bereizten- gaituen hori nabarmentzearren. Halako ariketa bat, egin egiteagatik bakarrik, gure espirituaren aberasgarri da, amaierako uztaren emaitzak gorabehera.

Badira milaka adibide, probintziakeria eta txokokeria horren adierazgarri direnak, eta herrialdearen nazio aurrerabidea eta batasuna eragozten dutenak. Hona hemen, horietako batzuk. Bilbo eta Donostia lotzen dituen autobide ordaindua, foru aldundiez besteko bi enpresak kudeatzen dute; Interbiak izenekoak Bizkaiko zatia, eta Bidegi izenekoak Gipuzkoa aldekoa. Hori baino zentzugabekeria handiagorik! Baina hori ez da dena. Probintzia arteko zatiketak eguneroko kontu askori erasaten die. Garraiobideei dagokienez, hor dago metroan, autobusean edo tranbian bidaiatzeko deskontu txartelen kontua ere. Batzuek zein besteek probintzia arteko muga dute bereizgarri: Bizkaian, Creditans darabilte; Gipuzkoan, Lurraldebusen Txartel Bakarra; eta Nafarroa Garaian, Tarjeta Ciudadana izenekoa. Donostiatik Bilbora joateko, deskontu txartela erabil daiteke, joan-etorrirako; baina Termibus geltokitik Deustura joateko, esate baterako, Creditans txartela erabili behar da. Beste zentzugabekeria bat.

Ez dira arazo teknikoak, baizik eta herrialdearen ikuspegi banandua. Hiru milioi pertsona besterik ez gara, eta ikusgarrizko aukera dugu eskura: gobernu zentrala, autonomietako gobernua, departamentuetakoa, probintzietakoa, eskualdeetakoa eta tokian tokiko gobernuak. Erakunde sorta zabal horrek, baina, erraztu beharrean zaildu egiten die bizimodua herritarrei, muga ikusezinak baina eraginkorrak ezarrita; eta, gainera, pertsona guztien berdintasun printzipioaren kontra doazenak.

Aspaldiko gaixotasuna dugu probintzikeria, lege eta ohitura zaharretan sustraiturikoa, eta iparraldetik hegoaldera nahiz ekialdetik mendebaldera hedatu zaiguna. Salbuespen bat dira egunkari nazionalak, eta egunkari salduenek beren probintzia eremuak dituzte babesleku. Unibertsitate fakultate bat sortzeko garaian, haren arazorik handienak ez dira, besteak beste, nola garatu eta areagotu kalitatea, ikasketa planak eta Europako edo Ameriketako Estatu Batuetako beste fakultate batzuekiko harremanak, baizik eta zein izango den haren probintzia kokagunea. Fakultate berria Araban egitea erabakiz gero, protesta egin ohi dute Bizkaiko eta Gipuzkoako indar biziek, edo alderantziz. Akitze etenik gabekoa da, askotariko jarreren arteko gerra, herrialdearen nazio kontzeptua hondatu baino ez duena egiten.

Probintzia arteko liskar hori izan dute Akilesko orpo hainbat alderdik, hala nola EAJk, zatiketa bat jasan baitzuen herrialdea egituratzeko modu desberdinak zirela eta, Lurralde Historikoen Lege famatuaren bidez. Zauri haren jarioa, hain zuzen, ez da oraindik gelditu. Oraintxe, badirudi probintzietako aldundiek oposizio sare bat ehundu nahian dabiltzala, EAEko Gobernuak aurrerantzean har ditzakeen erabakiei aurre egiteko. Izan ere, azken batean, nazio eiteko jarduera irizpide baten falta sumatzen dugu, eta ez bakarrik jelkideen lerroetan.

Are gehiago, gaur egungo autonomia eredua -herritarrak beharrean lurraldeak dituena oinarri, eta hauteskunde legearen bidez Arabako herritarren aldeko diskriminazio positiboa dakarrena- giltzarria izan da Gasteizko Legebiltzarrean azkeneko unean gertaturiko aldaketa politikoa gertatzeko. Ezker abertzalea legez kanpo utzi ez ezik, PPk eta PSOEk Araban duten indarrak Espainiako eremuko alderdietara lerrarazi du gehiengoen jokoa.

Lurralde sakabanaketa, Baskoniak pairatzen duen zatiketa politikoaren osagai erabakigarria izaki, buruargitasuna erabiliz borrokatu behar da, beste liskarrik sortu gabe eta aldeen arteko oreka sotila gordeta. Nire irudiko, eraitsi egin behar dira probintzien arteko langak, kontu asko partekatzen dituzten udalerri auzoen arteko lankidetza baliatuta. Horren adierazgarri da Bidasoa-Txingudi aldea. Errepidea konpondu dute azkenean, baina urte askotako atzerapenarekin. Probintzien arteko mugak gainditu dituztelako adibide dira Ermua-Eibar-Elgoibar konurbanizazioa, eta Aiararen eta Nerbioi eta Enkarterri eskualdeen harreman naturala; nabarmentzekoak dira, halaber, Nafarroako bi aldeak, Garaia eta Beherea, eta Araba eta Nafarroa erdialdeko eskualdeen arteko harremanak.

Herrialde txiki bat gara, eta egiten ditugun ahalegin guztiak ere gutxitxo izango dira, sakabanaketa geldiarazteko. Aurrerantzean zilegi ez dakigun indar zentrifugoa da bereizkeriarako zaletasuna, gure auzo eta herri askotan oraindik ere bazter utzi ez dutena, betiere prest ageri baitira dagokien gune nagusietatik bereizteko. Auzolan kontzeptu aberasgarriak ordezkatu beharko luke gure barnean dugun sukar bereizle hori, antzinako gerra alderdikoietara baikaramatza atzera, oinaztarren eta ganboatarren artekora, agramondarren eta beaumondarren artekora, tirotarren eta troiarren artekora. Behin erakunde komun eta sendoek babesten dutelarik nazio batasuna, une egokia izango da herrialdeko barne egituraz eta unean uneko aniztasunari zor zaion begiruneaz eztabaidatzen hasteko. Ordura artean, saia gaitezen buruargitasunez jokatzen, ezin baitugu ahaztu etorkizunean nazio instituzio izango den horren arerioei probintzien arteko liskarrak sustatzea komeni zaiela, indar subiranistak ahularazteko eta Europan bere ahotsa izango duen Euskal Herria helburu duten guztiak gogogabetzeko asmoz.

["Berria", 2009-07-22]

2009/07/20

Manzanas podridas


"Tenemos un cesto muy valioso en el que han aparecido manzanas podridas". De esta forma tan gráfica resume el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, los problemas de corrupción que aquejan en los últimos tiempos a la entidad que preside, especialmente a la Hacienda Foral, en una entrevista concedida al diario "El país". Añade Olano que hay que extirpar esas manzanas y yo me pregunto a qué espera para hacerlo, porque todo parece indicar que el ente foral no ha tomado ninguna medida disciplinaria de alcance sobre las personas implicadas. Una de ellas, que trabajó muy cerca del anterior diputado general, se encuentra destinado en una institución foral situada junto al edificio donostiarra de Correos. Y no se dedica precisamente a pegar sellos.

El escándalo de la Hacienda de Irun, el confuso incendio de la propia sede de Errotaburu, el caso del ex senador Víctor Bravo, la trama de empresas ubicadas en la avenida de Tolosa, así como otras cuestiones turbias como lo ocurrido en torno al Museo Balenziaga, han dañado de forma seria la credibilidad de la institución foral. Los gastos suntuosos de González de Txabarri en su última etapa tampoco contribuyen a mejorar la imagen del ente. Intentar, por medio de bonitas palabras, que el asunto pase más o menos desapercibido, es un error monumental.


Son demasiados casos concatenados para suponer que se trata de meras casualidades. Son muchos los guipuzcoanos que piensan que las cosas no se han hecho de forma correcta y la mejor manera de disipar la creciente desconfianza que arroja la institución foral es cortar por lo sano, depurar las responsabilidades que se hayan contraído en el desempeño de funciones adscritas al departamento de Hacienda y contribuir de la forma más clara y transparente con la justicia para que los culpables sean detectados, investigados y enjuiciados.


La tentación de proteger a los compañeros o ex compañeros de partido siempre va a estar presente, pero la sola sospecha de que se ejerce algún tipo de protección para con los imputados puede venirse en contra de los actuales gestores forales. Hasta el momento, todas sus actuaciones han estado presididas por la prudencia. Una virtud, sin duda, pero que ejercida con demasiado celo puede dar lugar a malos entendidos. Si Markel Olano y su actual equipo gestor, buena parte del mismo en manos de ex dirigentes de EA (hoy Alkarbide), no cogen el toro por los cuernos y dan una lección de trasparencia y rigor, acabarán envueltos por el manto espeso de la corrupción. Porque en estos asuntos tan pecado es cometer la falta como no ser diligente para detectarla y corregirla.


La sensación general de que en la Hacienda de Gipuzkoa ha habido muchos años de falta de celo, por no decir algo más rotundo, se ha establecido en la opinión pública. La única manera de disiparla es actuando con diligencia, caiga quien caiga, aunque en la limpieza de esas manzanas podridas se vean salpicadas personalidades políticas de primera línea, que de todo puede suceder vistos los antecedentes del caso.

2009/07/15

Del otoño y los mirlos


Debo reconocer que tenía perdida la relación con el profesor australiano Sterling McGray, experto internacional en conflictos identitarios y temas relacionados. La culpa es de los dos, pero más suya que mía. En su último e-mail me cuenta que ha estado metido de lleno en una investigación sobre la colonización de la etnia "han" en territorios bajo administración del imperio chino, como son los casos de Tibet y Xingjiang, tan de actualidad en estos tiempos por los conflictos surgidos en ambos lugares.

McGray no me da su parecer sobre lo que está ocurriendo, ya que los datos recabados sobre el terreno deben ser procesados y analizados con rigor. No quiere adelantar acontecimientos, sabedor de que muchas veces la comunidad internacional se pronuncia al calor de un par de noticias, a veces manipuladas, configurándose una opinión previa que posteriormente es muy difícil desmontar, pese a sus evidentes errores de apreciación.

Pero de e-mail de McGray no acaba ahí. Su interés por el asunto vasco sigue estando presente en su agenda y aunque no tiene a corto plazo nada en cartera sobre Wasconia, sí que me pregunta sobre la situación general, el alcance de la crisis y, sobre todo, por el cambio de gobierno en la CAPV. Como siempre, Sterling McGray está muy bien informado, lo que a veces me ha llevado a pensar en que más que profesor se trata de un espía. Figúrense el detalle de sus informes que me interroga sobre la significación del nombramiento de Joseba Arruti como director de la emisora pública Radio Euskadi. Fino que es él.

Mi amigo Sterling, por supuesto, me pregunta tanto sobre el otoño en general, como sobre este que viene en particular. Me dice con sorna que es una estación muy fructífera en lo político (la revolución de octubre, sin ir más lejos), pese a las hojas caídas y los árboles pelados, e insinúa que tal vez haya noticias de interés tras el verano. Esa parte del e-mail la tengo ya contestada. No espero novedades llamativas, le digo, porque las condiciones siguen siendo las mismas que el pasado año, salvo el cambio de López por Ibarretxe, así que todo puede continuar del mismo modo sin grandes dificultades.

Le añado que es cierto que las elecciones de 2011 se van acercando y que ante semejante acontecimiento puede darse un reordenamiento de fuerzas, especialmente en el campo de la izquierda independentista. Sin embargo, nada es definitivo en politica, ni siquiera las elecciones locales y forales. Otoños hay uno cada año y duran tres meses, le contesto, así que puede que sí y puede que no, o todo lo contrario.

Todavía no he recibido la contestación del australiano, que por lo visto debe tener su gmail estropeado. En cuanto reciba alguna respuesta del experto, os la haré saber con la mayor prontitud.

NOTA: El título del post remite a un libro de poemas de José Bergamín de idéntico encabezado. Cuando se acumula la zozobra en el corazón es conveniente leer poesía y si es espiritual, como es el caso, mejor que mejor.

2009/07/05

De provincialismos y otras extravagancias

Puente de Endarlatsa. Foto: "Diario de Navarra"

Muchos son los males que aquejan a este país y no es el menos grave el aire de provincialismo que envuelve a instituciones, colectivos y clubes de fútbol en general. Un aire que a veces se convierte en galerna, en disputa y, en muchas de las ocasiones, en contumaz pérdida de tiempo y de esfuerzo. Somos un país relativamente pequeño, diverso y plural en opiniones, modos de vida, en paisaje y paisanaje. Razón de más para que, salvando las particularidades locales, que enriquecen nuestro patrimonio, incluido el lingüístico, realicemos un esfuerzo añadido para acentuar lo que nos une y cohesionar en vez de dividir. Un ejercicio que, tan sólo por ponerlo en práctica, enriquece nuestro espíritu al margen de los resultados últimos que se puedan llegar a cosechar.

Existen miles de ejemplos para retratar el fenómeno provincialista y localista que frena el progreso y la cohesión nacional del país. Pondré algunos a título de ejemplo. La autopista de pago que conecta Bilbo con Donostia está gestionada por dos empresas paraforales, Interbiak para el tramo vizcaíno y Bidegi para el guipuzcoano. ¿Hay mayor absurdo? Pero no queda ahí la cosa. La división provincial afecta a múltiples cuestiones cotidianas. Otro ejemplo relacionado con las comunicaciones es el referido a las tarjetas de descuento para viajes en metro, autobús o tranvía. Todas ellas tienen un límite provincial y mientras en Bizkaia se utiliza Creditrans, en Gipuzkoa se usa la Txartel Bakarra de Lurraldebus y en Nafarroa Garaia la Tarjeta Ciudadana. Si viajas de Donostia a Bilbo en bus puedes utilizar tu tarjeta de descuento en la ida y en la vuelta, pero en el viaje que hagas desde Termibus a Deusto, por poner un ejemplo, deberás utilizar el creditrans. Otro absurdo.

No se trata de problemas técnicos, sino de concepción segregada del país. Para tres millones de personas tenemos un abanico impresionante de gobiernos centrales, autonómicos, departamentales, provinciales, comarcales y locales. Un despliegue institucional que en vez de facilitar la vida a los ciudadanos, se la complica, colocando barreras invisibles pero efectivas, que además chocan con el principio de igualdad de todas las personas.

El provincialismo, una vieja enfermedad enraizada en leyes y costumbres, nos recorre de norte a sur y de este a oeste. Los periódicos nacionales son una excepción y los que más venden se refugian en sus respectivos ámbitos provinciales. A la hora de crear una nueva facultad universitaria, el problema mayor no es el desarrollo y profundización de su calidad, su plan de estudios o sus relaciones con otras facultades europeas o americanas, sino su ubicación provincial. Si se decide que ésta sea Araba, protestan las fuerzas vivas de Bizkaia y Gipuzkoa, o viceversa. Es un continuo agotamiento, una guerra de posiciones que no hace sino minar la concepción nacional del país.

La disputa provincial ha llegado a convertirse en el talón de Aquiles de un partido como el PNV, que sufrió una escisión en base a la diferente estructuración del país en la famosa Ley de Territorios Históricos. Una herida que sigue sin ser restañada, por cierto. Ahora mismo tenemos la sensación de que desde las diputaciones provinciales se va a tejer una red de oposición a las decisiones que tome el Gobierno de la CAPV. Y es que al final, se echa en falta un criterio de actuación en clave nacional, y no solamente en las filas jelkides.

Es más, el actual modelo de autonomía basado en criterios territoriales y no ciudadanos, que desde la ley electoral discrimina positivamente a los ciudadanos alaveses, ha sido crucial a la hora de producirse el último vuelco político en el Parlamento de Gasteiz. Amén de la ilegalización de la izquierda abertzale, el peso de PP y PSOE en Araba ha decantado el juego de mayorías hacia los partidos de ámbito español.

La dispersión territorial, elemento clave en la disgregación política que sufre Baskonia, debe ser combatida con inteligencia, sin crear nuevas disputas y observando un fino equilibrio entre las partes. En mi opinión, es necesario romper las barreras provinciales mediante la colaboración entre municipios vecinos que comparten muchas cosas. La zona del Bidasoa-Txingudi es un ejemplo de ello. Al final se ha conseguido renovar la carretera, pero con muchos años de retraso. La conurbación Ermua-Eibar-Elgoibar puede ser otro ejemplo de ruptura de mugas provinciales, como la relación natural entre Aiara y las comarcas de Nerbioi y Enkarterriak. Por no hablar de las dos navarras, la alta y la baja, o las relaciones entre las comarcas centrales de Araba y Nafarroa.

Somos un país pequeño en el que todo esfuerzo que se haga para frenar la dispersión será poco. El irredento afán de separatismo que anida en muchos de nuestros barrios y aldeas, siempre dispuestos a desanexionarse de sus núcleos principales, es una fuerza centrífuga que no podemos permitirnos por más tiempo. El rico concepto de auzolan, el trabajo en común, debería sustituir a esta fiebre separatista interna que nos retrotrae a antiguas guerras banderizas entre oñacinos y gamboínos, agramonteses y beamonteses, tirios y troyanos. El día en que la cohesión nacional se halle salvaguardada mediante instituciones comunes asentadas será el momento adecuado para discutir sobre la estructuración interna del país y el respeto a la indudable diversidad existente. Mientras tanto, intentemos actuar con inteligencia, teniendo en cuenta que a los enemigos de esa futura institucionalización nacional les interesa fomentar las disputas provincialistas con el ánimo de socavar las energías soberanistas y de extender el desánimo entre todos aquellos que aspiran a una Euskal Herria con voz propia en Europa.

2009/07/03

Amistades peligrosas

Víctor bravo, ex senador del PNV.

La iniciativa tomada por la Hacienda pública guipuzcoana, en aras a restablecer el patrimonio "aligerado" por Víctor Bravo y su entorno, vuelve a poner en entredicho las buenas prácticas seguidas por algunas gentes afiliadas o nombradas por el Partido Nacionalista Vasco. En este caso, entre los implicados en el caso se encuentran el mencionado ex -senador, su esposa. Arantza Arbelaiz, (ex presidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Diputación) y Rufino Eizagirre (ex jefe de la oficina técnica de Joxe Juan Gonzalez de Txabarri).

Más allá del ejemplo que la actividadas denunciadas ofrezcan a la ciudadanía, cansada de tanto escándalo financiero y de corrupción, corresponde al partido afectado tomar las medidas adecuadas para dejar clara su no implicación en semejantes fangos. Sin embargo, en el caso mencionado, no parece que esa sea la línea de conducta seguida, Al contrario, la estrategia del PNV de Gipuzkoa parece encaminada a pasar de puntillas por el asunto, esperando que los tribunales decidan, y confiando en que el tiempo todo lo olvide.

Una estrategia errónea, que no hace sino apuntalar las sospechas sobre el buen funcionamiento del partido en asuntos de dinero. Ahí está el nuevo caso denunciado en Osakidetza para corroborarlo. El máximo responsable del partido en ese territorio tiene que afrontar los hechos en su verdadera gravedad y teniendo en cuenta su relación con el señor Bravo, actuar en consecuencia. De lo contrario, la desconfianza seguirá, lamentablemente, en aumento.

2009/07/01

Estado de necesidad


La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, que habrá que respetar desde la absoluta discrepancia, resulta cuando menos chirriante. La preservación de los derechos políticos de una parte importante de la ciudadanía vasca ha quedado supeditada a razones de seguridad del Estado harto discutibles. Ni la no condena de las acciones violentas, ni la coincidencia en determinados objetivos políticos puede acarrear la proscripción de todo un sector de la población, alegando para ello un ambigüo "estado de necesidad" que vale igual para un roto que para un descosido.

Es más, si nos ponemos estupendos, podemos decir que determinados dirigentes del PSOE guardaron una inteligencia de intereses con los GAL y evidentemente que más de un dirigente actual del PP fue ccooperador necesario en crímenes franquistas que han quedado, hasta el día de hoy, impunes. Por lo tanto, si la norma es de obligado cumplimiento, que se extienda a otros actores políticos, y en caso contrario, que a nadie afecte.

Personalmente guardaba escasas, por no decir nulas, esperanzas en el alto tribunal. La Europa de los intereses es demasiado coherente como para dejar que se le cuelen entre sus muros enrejados un puñado de gentes -para ellos gentuza- dispuestos a poner en entredicho las bases fundamentales del actual sistema político-institucional. Hasta ahí podíamos llegar.

Ni Madrid ni París están por la labor del respeto de los derechis humanos en general, como norma universal, sino que lo que ellos defienden son los derechos de los poderosos, que también son humanos, pero menos. La cantinela de que Europa es una fortaleza democrática e incorruptible está bien como argumento de un thriller de acción, pero no cuela bajo un mínimo análisis de situación. El cortijo circense del ducce Berlusconi es la mejor prueba de que es el poder económico quien marca las pautas. A quienes nos situamos en el otro lado de la barricada tan sólo nos esperan padecimientos. Esa es la ley que rige hoy por hoy en Euskal Herria.

Y claro está, aparte de lamentarnos por la decisión judicial, algo habrá que hacer, dirán algunos. Efectivamente, algo habrá que hacer, y probablemente será algo novedoso que deje a un lado viejas fórmulas que se antojan, a la luz de los acontecimientos, como inservibles. Y digo inservibles, que viene a ser sinónimo de ineficaces. Por lo que si se pretende poner en valor una fórmula eficaz para caminar hacia el objetivo soberanista, se deberán despejar las actuales incógnitas. Al final, se valore como se valore la situación, va a recaer en las espaldas de los de siempre la responsabilidad de desatascar el escenario. Yo no tengo recetas mágicas, ni en el fondo ni en la forma, pero intuyo que, entretanto, el tiempo corre a favor de quienes han ganado esta sentencia. Y ese es el dato más preocupante de todos. Ahí está, según mi opinión, el verdadero quid de la cuestión.